Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 279 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Nişane
"Nişane" iz, eser, belirti, alamet, emare, işaret gibi pek çok manayı içinde barındıran Farsça bir kelime olup güzel Türkçemize girmiştir. Kitabımızın ismini "Nişane" koyarken bütün bu anlamları düşünüp, eserin içindekileri daha iyi yansıtacağını ümit ettik. Yaptığımız iş, diğer okuyucularımıza bir iz, bir hedef göstermek ve bir çok konuya dair işaret ve emarelere dikkat çekmektir. Böylece onlar, okuduğumuz kitapların durumunu, içindeki doğru ve yanlışları, not defterlerimize kaydedilen pek çok hususu gün
120 TL. 160 TL.
 %  25
Bestekar Zeki Arif ATAERGİN'in Hayatı ve Eserleri
BESTEKÂR ZEKİ ÂRİF ATAERGİN’ İN HAYATI VE ESERLERİ Bestekârlığı, hânendeliği ve ehl-i tasavvuf kişiliğiyle ön plana çıkan Bestekâr Zeki Ârif Ataergin’i konu alan bu çalışmanın esas kaynağı 2014 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Din Mûsıkîsi bilim dalında hazırladığım “Bestekâr Zeki Ârif Ataergin’ in Hayatı ve Eserleri” isimli yüksek lisans tezimdir. Bu eserde Ataergin’in hayatı, sanat hayatı, bestekârlığı, hânendeliği, ve ehl-i tarik yönü ele alınmış olup, bestekârın hakkında ya
225 TL. 300 TL.
 %  25
Tansu Sarıtaylı Paris'ten Bildiriyor
TANSU SARITAYLI PARİS’TEN BİLDİRİYOR Paris'teki en kıdemli Türk gazetecisi olan Tansu Sarıtaylı'nın 44 yıllık mesleki hatıraları arasında ASALA'nın 1975'te Paris Büyükelçimiz İsmail Erez ile şoförü Talip Yener'e pusu kurup öldürmesi ve sonraki yıllarda Türk devlet yetkililerine karşı tekrarlanan saldırıları ve bunlarla ilgili adli gelişmeler de yer alıyor. Müslüman olduğu söylenen iki ünlü isim, Kaptan Cousteau ile Anthony Quinn de Sarıtaylı'nın ilgi alanından kaçamıyor. Bu anılar arasında mesleğini icra
90 TL. 120 TL.
 %  25
Dünden Bugüne Balkanlar'da Türk Varlığı
DÜNDEN BUGÜNE BALKANLAR’DA TÜRK VARLIĞI Sovyetlerin dağılmasından önce ve sonra bir Türk dünyasından bahsedilmiştir. Bu Türk dünyasının, daha doğrusu Türk kültür dünyasının “Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar uzanan alanı kapsadığı” kabul edilmiştir. Ama ne hazindir ki, başta Balkanlar olmak üzere, bu Türk dünyasının tarihi ve kültürü üzerinde yeterince çalışılmamış ve dünyaya tanıtılmamıştır. Ana hatları ile yazdığım bu “Dünden Bugüne Balkanlar’da Türk Varlığı” adlı çalışmam ümit ediyorum bu alanda çalışmak
60 TL. 80 TL.
 %  25
Geçmişte Kalan Köy
GEÇMİŞTE KALAN KÖY Sanırım yaşı altmışın üzerinde olup da çocukluğu köyde geçmiş olanlar o günün toplum sosyolojisini hatırlayan son nesil sayılırız. Bu yüzden bizim kuşağın hatırladığı köy yaşamı ile ilgili bilgiler, bizler tarafından yazılmaz ise bir daha hatırlanmayacak ve kayıp olup gidecekler. Bu düşünceden dolayı hatırladığım bazı mesleklerin özne olarak temsilcileri olan insanlarımızı, onların o günkü toplumdaki karşılıklarını, çocukluğumun geçtiği köyümden sizlere hikaye ederek böyle bir sorumlulu
45 TL. 60 TL.
 %  25
Tarihten Bugüne Değişmeyen Strateji İSLAMA KARŞI İSLAM
Tarihten Bugüne Değişmeyen Strateji İSLAMA KARŞI İSLAM İnsanlık tarihi,yaşanmışlıkların ve elbette bunlarla kazanılan tecrübelerin ve gözlemlerin tarihidir.Bu pencereden insanlık tarihine ve onunla birlikte başlayan dinlerin/inançların tarihine baktığımızda karşımıza çıkan dikkat çekici manzara şudur.İlk insan ve ilk Resul/Nebi/Peygamber Hz.Adem’den son Resul/Nebi/Peygamber Hz.Muhammed’e kadar bütün elçi ve yol göstericilerin aracılık/tebliğ ettiği ilâhi öğütler merkezli din/İslâm zaman içinde yozlaştırıl
90 TL. 120 TL.
 %  25
Hatıralarla Devlette 45 Yıl
"Demokrasi ile yönetilen ülkelerin kamu idâresinde iki temel kurum vardır. Birisi halkın irâdesi ile oluşan siyâset, diğeri de liyâkat esâsına göre istihdam edilen ve atanan, hiyerarşik düzene sahip bürokrasidir.Bürokrasi devamlıdır ve devletin hâfızasıdır. Siyâset ise seçimle gelen, seçimle giden, iç ve dış politikada nihâî kararlar veren organdır. Bir devlette bürokrasi ne kadar sağlamsa ve siyâset kurumu bürokrasi ile ne kadar uyumlu çalışıyor ve devletin hâfızasını ne kadar iyi kullanıyorsa orada devlet
165 TL. 220 TL.
 %  25
İPEK YOLUNDA TÜRKLERİN İKTİSADİ VE TİCARİ HAYATI
İPEK YOLUNDA TÜRKLERİN İKTİSADİ VE TİCARİ HAYATI Hunlardan Gök Türklere, Gök Türklerden Uygurlara, Uygurlardan Kırgızlara, Oğuzlardan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlıya kadar geçen dönemi ana hatları ile yazdıktan sonra, bugünkü kardeş Türk Cumhuriyetlerinin halklarını teşkil eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Doğu Türkistan Türklerinin tarihlerini de bütün yönleri ile ele alıp yazdım. Bu çalışmada, kardeşlerimizin iktisadi ve ticari hayatlarını, dünü ve bugünü ile ort
37.5 TL. 50 TL.
 %  20
İPEK YOLUNDA TÜRKLERİN KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERLERİ
İPEK YOLUNDA TÜRKLERİN KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERLERİ “Bu çalışmada, yalnız kültürel ve manevi değerleri değil, bu değerleri ortaya çıkaran devlet adamlarını ve aydınları da anlatmaya çalıştım. Bu öyle bir konu ki, Türk halklarının kültürel ve manevi değerlerini oluşturan dil, edebiyat, sanat, din, felsefe, sosyoloji, antropoloji, hukuk, iktisat vb. gibi konuların uzmanlarının ortaklaşa yapacakları bir çalışma ile ortaya konabilir. Böyle bir çalışmayı yapmak için Türk halklarının yaşadığı coğrafyalarda temas
64 TL. 80 TL.
 %  20
TÜRK DÜNYASINDA BİRLİĞİN KURULMASI ŞART
"Bu kitabın hazırlamamın beş sebebi var: Birincisi, elli yılı aşkın bir süre Türk Dünyası üzerinde çalışan bir akademisyen olarak yaptığım ilmi çalışmalardan ve Türk Dünyasında yaptığım gezilerden ve edindiğim bilgileri Türk Dünyasının birliği için vakit geçirmeden gerçekleştirmenin şart olduğunu anlamamdır. Bu vesileyle sevgili gençleri, çok acılar çekmiş Türk Dünyası hakkında objektif bilgi ile aydınlatmak ve birliğin sağlanması için onları harekete geçirmek. İkinci neden ise bir Türk Dünyası uzmanı o
96 TL. 120 TL.
 %  25
Doğu Türkistan Türkleri Tarihi
Bu araştırmada Çin’in devletlerarası hukuku çiğneyerek Doğu Türkistan’ı nasıl işgal ettiğini, uyguladığı sömürge idaresini nasıl bir baskı rejimine çevirdiğini belgeler ile izah etmeye çalıştık. Ayrıca Osmanlı Türkiyesi ile Doğu Türkistan arasında kurulan dostane ilişkiler üzerinde de durulmuştur. İnanıyoruz ki genç bilim adamlarımız bu çalışmayı aşan çok daha kapsamlı araştırmalar yapacaktır. Arzumuz odur ki bu çalışma Doğu Türkistan üzerinde çalışmak isteyenlere rehber olsun ve Türk okuyucularının ihti
180 TL. 240 TL.
 %  30
EBUSSUUD TEFSİRİ
EBUSSUÛD TEFSİRİ (Kur’an-ı Kerim’in Meziyetlerinin Aklıselime Açıklanması) Uzun zamandır yeni baskısı beklenen ve Türkiye’de ilk defa Boğaziçi Yayınları tarafından Türkçe’ye çevrilip basılan EBUSSUÛD TEFSİRİ’nin yeniden sayfa düzeni yapılarak hazırlanan 2. baskısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız! Yazar : Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Çeviri: Ali AKIN Cilt Sayısı: 11 Sayfa sayısı : 5374 Kağıt : Ivory, 80 gr. Ebat : 16,5x23,5cm Boğaziçi Yayınları 2021 Baskı : Enes Matbaası Barkod : 9789754515923
2520 TL. 3600 TL.
 %  20
Hayvan Besleme Teknikleri (Rasyon Hazırlama)
HAYVAN BESLEME TEKNİKLERİ (RASYON HAZIRLAMA) Kitabın bu genişletilmiş ikinci baskısında süt inekçiliği, besicilik, koyunculuk ve tavukçuluk bölümlerinde konular yeniden gözden geçirilmiş, ilave bilgiler ve yeni rasyon örnekleri verilmiştir. “Rasyon hazırlama tekniği” ve “Hayvan besleme konusu” bütün detayları ile anlaşılır bir üslupla anlatılmıştır. Zooteknistler, Veteriner Hekimler, öğrenciler ve yetiştiriciler için bir başvuru kitabı niteliğindedir. Tüm yetiştiriciler için anlaşılır ve sade bir kitaptır.
64 TL. 80 TL.
 %  20
EASY PIANO  20 SONGS IN THE EASY ARRANGEMENTS
EASY PIANO 20 SONGS IN THE EASY ARRANGEMENTS Bu kitap uzun yıllardır piyano dersi veren bir öğretmen tarafından klasik eserlerin yalın versiyonlarının çalınmasını sağlamak ve kendini geliştirmek isteyen tüm piyano öğrencileri için kolay,anlaşılabilir ve uygulanabilir bir kaynak oluşturmak için yazılmıştır. Kitap derslerde edinilen tecrübe ve yöntemlerle tüm seviyelerdeki öğrencilerin eksikliklerini ve hatalı tekniklerini düzeltmeyi hedeflemektedir. Farklı teknik ve seviyeler dikkate alınarak düzenlenen p
24 TL. 30 TL.
 %  20
Hoş Hallo (Yaşanmış Hikaye)
ARKA KAPAK YAZISI Hallo Dayı’nın ilginç bir hikâyesi. 1930’lu, 1940’lı yıllar. Köy hayatı. Her şeyi ile yokluk. Tarlalarda ekinler kalıçla biçiliyor. Okul yok. Öğretmen yok. Nüfusu çok olan köyde cami var, imam yok. Cuma günü. Köylüler cami önünde vakti bekliyor. Cumayı kıldıracak, cenazeyi kaldıracak hoca yok. Tam da böyle bir zamanda komşu köyden iki kişinin geldiği görülüyor. Köylüler birbirlerini tanıyorlar. Gelen iki kişiden biri Hallo dayıdır. Şaka yollu gülümsemeyle de olsa, Köyün güngörmüşlerinden
24 TL. 30 TL.
 %  20
İstanbul Ehli Kur'an ve Mevlithanları
“Ehl-i Kur’an ve Mevlithanlar” Allah’ın kelamını en güzel şekilde seslendirerek, insanımızın gönül dünyasına bir başka letâfet ve hoşluk veren kimselerdir. Onlar Hz. Peygamber’in doğumunu konu alan “mevlit” ile de, Peygamber sevgisinin her dâim diri kalmasını sağladılar. Bu vesileyle benim de içinde bulunduğum son “yetmiş yıl”ın bir tablosunu elimden geldiğince görünür hale getirmeye çalıştım. Çok yakından şahit olduğum olayların ışığında, onların bilinmeyen özelliklerini ve güzelliklerini de tarihe not dü
160 TL. 200 TL.
 %  25
Makedonya'da Batan Güneş
Makedonya’da Batan Güneş Balkanlara yüzyıllarca önce gelip yerleşen Türklerin ataları, ruhlarının derinliğinden gelen büyük bir aşkla, Murat Hüdavendigâr’ı da şehit vererek, Î’la-yı Kelimetullah için bu güzel toprakları vatan yapmıştı. Selanik’i, Manastır’ı, Üsküp’ü, Kosova’yı Anadolu’nun Konya’sı, Erzurum’u, Erzincan’ı, Sivas’ı gibi Türkleştirmişlerdi. Buraları Ötüken gibi Merv gibi düşünüyorlardı. Tuna Nehri’ni Sakarya, Kızılırmak gibi biliyorlardı. Ohri Gölü’nü, Issık Gölü gibi, Van Gölü gibi, Hotamış
90 TL. 120 TL.
 %  20
Osmanlıca Dersleri
YENİ KAPAĞIYLA MUHARREM ERGİN'İN OSMANLICA DERSLERİ KİTABINI SİZLERLE BULUŞTURUYORUZ. Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´nde okutulan Osmanlıca derslerini içine almaktadır. Eski yazı, Arapça Unsurlar, Farsça Unsurlar, Yazı Çeşitleri, Aruz Bölümü kısımlarından meydana gelmektedir. Ayrıca Metinler bölümü geniş ölçüde tarih metinleri ile takviye edilmiştir.
120 TL. 150 TL.
 %  25
Avrupa'ya İçeriden Bakmak
AVRUPAYA İÇERİDEN BAKMAK Avrupa Türkleri olarak elli yıldan fazladır oralarda yaşıyor, o coğrafyada diğer toplumlarla birlikte yaşıyoruz. İçinden çıktığımız ve artık buraya yerleşmiş toplumumuzun ikinci neslinin mensubu olarak, yıllardır yaşanılan sosyal, siyasal ve kültürel değişime şahitlik ediyoruz. Bu şahitlik şahsen ne sadece bizi ne de içinden çıktığımız Avrupa Türkleri‘ni ilgilendirmiyor artık: Kimi güç bizleri salt iç politika, kimi erk de bazen dış siyaset malzemesi görmeye devam ediyor olsa da; bu
90 TL. 120 TL.
 %  25
İnsanlığın Geleceği
İnsanlığın Geleceği adlı eserin yeni baskısını okuyucularımıza sunmaktan mutluluk duyarız. İnsanoğlu tahminen bir milyon yaşındadır. Buna mukabil yazma sanatının bulunuşundan beri 6.000 yıl geçmiş bulunmaktadır. Ziraatçiliğin sahneye çıkışından beri geçen zaman ise bundan daha uzun değildir. Halbuki insanın fikir ve tasavvurlarının şekillenmesinde esas muharrik kuvvet olan İlmi Düşüncenin yaşı henüz 300 civarıdır. İlimden, iktisadi hayat üzerinde müessir bir tekniğin inkisafından itibaren geçen zaman ise,
60 TL. 80 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 279 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1