Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Boğaziçi Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 272 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4
 %  25
3000 Türk Motifi
Alemler, İşleme, Çini, Taş İşçiliği, Damgalar, Cilt­Kitap, Osmanlı Kumaş,Hüsn­i Hat, Para, Süsleme, Kilim ve Dokuma, Çorap, Örgü, Kat', Mezar Taşı, Halı, Metal, Deri, Ahşap Oyma, Burç İşaretleri, Osmanlı Giysileri İNGİLİZCE AÇIKLAMALI 3000 gerçek ve nadide motif Ayrıca Osmanlı saray ve ordu kıyafetleri eki
180 TL. 240 TL.
Tükendi
 %  25
Si-an'dan Tiran'a Tarihi İpek Yolu
İpek Yolu'nun Yolcuları, Uygarlıkların derin izler ve hatıralar bıraktığı dünyamızın uçsuz bucaksız sırlarına ve güzelliklerine insanoğlu geçmiş yıllarda İpek Yolu adını verdiği yollardan geçip gitmişti. Şimdi, büyük ölçüde canlandırılması istenmiş olmasına rağmen hayal olarak gönlümüzü süsleyen bu yollarda binlerce yıl deve kervanları, ticaret, kültür ve zenginlikler taşınmış, küçük dünyamıza çeşitlilik getirmişti. Şimdi o yolların yakınlarında çelik kanatlı uçakları, demir yolları, geniş asfalt yolla
60 TL. 80 TL.
 %  25
Yahya Kemal Ve Atatürk; Aralarında Neler Yaşandı ?
Yahyâ Kemal'in çocukluğu, yaşadığı coğrafya, âileçevresi,Paris'egidişivevatanadönüşü...Özündevatanıbulduğu İstanbul sevgisi... Bir yerde kısa ve öz de olsa şahsiyetinioluşturan hayat hikâyesinin bilinmesi zorunluluğu... Yeni biroluşumun başlangıcındaki vatanında gelişen pek çok olayahangi sebeplerden dolayı yakın ve uzak duruşunu anlamak içinbu dramtarafıağırbasanhikâyeninbilinmesişarttı.Çocukluğundanolgunlukyaşınakadargeçirdiğifikirçilesi,düşünenbirkafanın ıztırabı olan safhalar anlatılmadan onun niçin bâz
90 TL. 120 TL.
 %  25
Türk Dünyasında Neler Oldu?
Bu anılar kitabında, nüfusu 250 milyona yaklaşan Kardeş Türk Cumhuriyetlerine ve Türk topluluklarına yönelik ne gibi hizmetler verdik, bu hizmetler esnasında ne gibi aksaklıklar yaşandı, eğitim alanları başta olmak üzere kültürel alanda, bilhassa Ortak Tarih, Ortak Edebiyat, Ortak Alfabe, Ortak Dil ve Ortak Lügat konularında ne gibi çalışmalar yapıldı, ne gibi neticeler alındı, ne gibi aksaklıklar ve yanlışlar ortaya çıktı? Bu projeleri yürüten kişi olarak ilgilenen dostlara bilgi vermek ihtiyacını duydum.
90 TL. 120 TL.
 %  25
Takı Taluy Takı Müren; Daha Deniz Daha Irmak
Türk milletinin en faal ve icrââtı bereketli şûbesini teşkîl eden Oğuzların efsânevî atası Oğuz Kağan, adıyla anılan destânın son bölümünde, oğul ve beylerine hitâben manzûm bir konuşma yapar. Bütün Türklere bırakılmış vasiyetnâme hükmündeki o hâlleşmenin en tesirli bölümü, Türk Devleti'nin müstakbel sınırlarını çizen şu mısrâlardır: Takı taluy takı müren Kün tuğ bolgıl kök kurıkan Günümüz Türkçesine Daha deniz, daha ırmak / Güneş tûğ (bayrak) olsun, Gökyüzü çadır diye aktarabileceğimiz bu nefis söz teksîfi
90 TL. 120 TL.
 %  25
Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi; Ses ve Biçim Bilgisi, Örnek Metinler, Sözlük
Kitabımızın ikinci baskısı, Orhun Yazıtları ile ilgili bazı güncel bilgilerin eklenmesi ve sizlerden gelen dönütler dikkate alınarak Göktürk yazısıyla ilgili alıştırmaların zenginleştirilmesi ile sizlere sunulmaktadır. Bu çalışma, Türk dilinin tarihî gelişimini aydınlatmada önemli bir rol üstlenen Göktürk harfli yazıtların tanıtılmasını, yazıtlarda kullanılan dilin bir yazı sistemi olarak öğretilmesini ve Orhun Türkçesi adını verdiğimiz, Göktürkler çağında kullanılan dilin ses ve biçim açısından incelenmesi
90 TL. 120 TL.
 %  25
Yunus Emre
Yunus Emre, XIII. Yüzyılda Anadolunun Selçuklu beylikler dönemi dağınıklığına denk düşen zamanda yaşamıştır. Kuraklık, yokluk dönemi. Sabrın, tahammülün güç olduğu bir hayat. Böyle bir zamanda manevi derinliklere götürecek, alış ve veriş yapabileceği, Hacı Bektaşı Veli ve Tapduk Emre gibi mânâ erenleri hayatta. Hacı Bektaşa varır. Tapduk Emreye yönelir. Aradığını bulur. Ne arar, ne bulur?
45 TL. 60 TL.
 %  25
Harizmşahlar; Devlet Teşkilatı - Ekonomi - Kültür
Bu kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Hârizmşahlarda devlet teşkilâtı, devletin yapısı ve karakteri, hâkimiyet anlayışı, tahta veraset usûlü, hükümdarın vasıfları, hükümdarlık alâmetleri, dîvân teşkilâtı üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde devletin ekonomik yapısı, tarım, ticaret, vergi, devletin giderleri vb. konular ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise Hârizmşahlarda kültürel hayat, toplumun sosyal yapısı ve karakteri, bilim ve sanat hayatı ile imâr faaliyetleri incelenmiştir.
120 TL. 160 TL.
 %  25
İnsana Hayvan Postu Giydirme Çabaları veya Darwinizm
Evrimcilere göre bütün çıkmaz sokakların kapıları, TESADÜF anahtarıyla açılır. Guadrumanalar, goriller ve şempanzeler arasında insan arayan ve bütün hayatını bir kör döğüş içinde geçiren Darwin, zanlardan vehim ve şüphelerden arınmış bir ilmî gerçek ortaya koyamamıştır. Darwinin insana bakışı açısından EVRİM TEORİSİ, İNSANA HAYVAN POSTU GİYDİREBİLME ÇABALARININ BİR BAŞKA ADIDIR. Bütün insanları bir toz zerresi kadar bile bilimsel gerekçe olmaksızın hayvan oğlu hayvan yapmaya kimin hakkı olabilir? Prof. Joh
75 TL. 100 TL.
Tükendi
 %  25
Herkes İçin Tasarım, Evrensel Tasarım
Bu kitabın amacı, tasarımda yeni bir kavram ve anlayış olan herkes için tasarımı tanıtmak, bu tasarım anlayışının özellikle tasarımcılar tarafından farkına varılmasını sağlamak, toplumu oluşturan farklı kullanıcı gruplarına dikkat çekmek ve tasarımdan kaynaklanan eksik veya hatalardan dolayı yaşamları kısıtlanan bireyler için çözüm üretmektir. Aslında toplumda engelli kişi yoktur, engellenmiş kişi vardır. Engellenmiş kişi de, toplumun genelinden farklı özellikler taşıdığı için tasarımlarda gözardı edilen k
90 TL. 120 TL.
 %  20
Dede Korkut Kitabı
TÜRK edebiyatı tarihinin en büyük âlimi Prof. Fuat Köprülü'nün, derslerinde söylediği bir söz vardır: Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, dede Korkutu öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar. Dede Korkut Kitabının değerini ifade etmek için bundan daha güzel bir söz bulmak mümkün değildir. Gerçekten Dede Korkut Kitabı Türk edebiyatının en büyük âbidelerinin Türk dilinin en güzel eserlerinin başında gelir.
48 TL. 60 TL.
Tükendi
 %  25
Türk Halk Şiirinden Seçmeler
Türk Halk Şiirinden Seçmeler başlığını taşıyan bu kitapta, anonim halk şiiri, dinî tasavvufî halk şiiri, âşık tarzı halk şiirinden örnekler sunulmuştur. Türk Halk Şiirinden Seçmeler, özellikle öğrencilere yardımcı kitap olması amacıyla yayımlandığından, içerik ve yöntem olarak orta ve yüksek öğretim ders programları göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Kitap Türk halk şiiri hakkında genel bilginin verildiği giriş kısmından sonra üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde anonim Türk halk şiirinden, iki
90 TL. 120 TL.
 %  25
Sembol
Duyguların en yoğun dışa vurumu, sarkacın en ağır ucu olan şiirlerde esasında yaşama dair ne düşünüyorsak sembolleşir. İmgelere, simgelere, nicel ve nitel yargılara kalemin duygu yüklü kıpırdanışı hayat verir. Binlerce yıl ötesinden, uzaklardan bir gönül adamı Çinli şair Lİ-POnun dediği gibi; Bütün şairler şiirleri kırmızı yazarlar çünkü o kalemin mürekkebini kalp verir. O kırmızı; duygularımızın sembolüdür. İçten gelenin, kalpten geçenin beslediği bir renktir. Bir semboldür, bir anlamdır. Elbette her sembo
30 TL. 40 TL.
 %  25
Kalemimden Döküldüler
Aslında her birimiz, içerisinde koca birer dünyanın var olduğu ömürler biriktirdik ve biriktirmeye devam ediyoruz. Onları bir şekilde; resimle mi, yazıyla mı, şiirle mi, başkalarına aktarmaya nereden, nasıl başlamalı diye düşünür dururuz.Bir nisan gecesi birden uyanıp sarıldım kağıda kaleme. İlham kelimesinin manasını o zaman anladım. İşte kalemimden döküldüler. İlmek ilmek çözüldü duygularım.İnandım, sevdim, besledim, büyüttüm düşüncelerimi. Hayatı farketmek için. Sahi neydi davamız?Cevap işte elinizde...
45 TL. 60 TL.
 %  25
Seyyah Olup Şu Alemi Gezerim
Daha çok şiir, hikâye, roman ve biyografik eserleriyle tanıdığımız Ahmet Efe gezip gördüğü ülkelerle ilgili notlarını okuyucusuyla paylaşıyor. Ortadoğu'da 23 Gün başlıklı ilk bölümde Suriye, Ürdün, Lübnan, İsrail ve Mısır'da yaşadığı hatıraları anlatan yazar daha sonra Hicaz, İran, Endülüs, Özbekistan ve Kazakistan hatıralarını nakletmiş. İçinde yazarın kendsi tarafından çekilmiş 50'ye yakın renkli fotoğrafın da bulunduğu kitap şiirsel bir üslupla kaleme alınmış olup, roman boyunda ve 192 sayfa. Burada y
45 TL. 60 TL.
 %  25
Mihenk
Mihenk, ölçü demek. İyiyi kötüden ayıran, doğruyu yanlıştan süzen, has olanla kalp olanı tartıp asıl cevheri ortaya çıkartan ayar aleti. Ayrıca insanların kıymet derecelerini ölçüp, ahlâkî güzelliklerin ne olduğunu gösteren bir vasıta. Öyleyse bütün kitaplar birer mihenk... Her birinde yeni bir dünya, yeni bir tad ve güzellik var. Sayfaları arasına dalındığında yoksul iken zengin, köle iken efendi, cahil iken bilgin olunuyor. Eser, yedi bölümden oluşmakta ve ilk bölümü Kitaplar... Kitaplar... başlığ
90 TL. 120 TL.
 %  25
Atatürk'ün Milli Devleti ve Küreselleşme
Prof. Dr. Mehmet Saray, Atatürk'ün Milli Devleti ve Küreselleşme adlı çalışmasında Atatürk'ün Türk milletine dayalı milli bir devlet kurma düşüncesinin nedenlerini mercek altına alıyor Bugün, arzu ettiği kalkınma seviyesine ulaşamayan Türkiye'nin karşısına küreselleşme akımının çıkmasının Türk milleti için büyük bir şansızlık olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Saray, kitaplaştırdığı çalışması hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: XX. Yüzyılın ilk yansında eğitim, bilim ve demokratikleşme alanlarınd
60 TL. 80 TL.
 %  25
Doğu'nun Yıldızı Ali Şir Nevai
Öyle insanlar vardır ki şahsiyetleri, yaşantıları ve eserleriyle devirlerine damgalarını vurmuşlardır. İşte bunlardan biri Sultan Hüseyin Baykara, diğeri onun veziri diyebileceğimiz Ali Şir Nevaîdir. Bu tarihi roman daha çok, sultanın Benim mekteb arkadaşım, sohbet arkadaşım, kader arkadaşımsın; devletimin direğisin. Dediği Ali Şir Nevaî üzerinedir. Çünkü o hayatını milletine, devletine adamasıyla, birleştirici, bütünleştirici, mükemmelci özellikleriyle, Türk diline olan sevdasıyla, çalışkanlığı, verimlili
75 TL. 100 TL.
 %  25
Osmanlı Pilotlarının İstanbul - Kahire - İskenderiye Seyahati; Şubat - Mayıs 1914
1914 yılı Şubat-Mayıs arası dönemde Müslüman Türk pilotlarının gerçekleştirdiği İstanbul-Kahire-İskenderiye seyahati sadece Osmanlı Devletinin değil, Türk-İslam tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Havacılığın henüz başlangıç aşamasında olduğu bir dönemde, Fransızlardan sonra tarihte ilk kez Müslüman Osmanlı pilotları hayatlarını feda etmek uğruna bu kadar uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmışlardır. Seyahate başlangıçta 1914 Şubat ayında iki uçak ve her uçakta biri idareci, diğeri gözcü iki pilotla baş
90 TL. 120 TL.
 %  25
Osmanlı - İngiliz İlişkilerinin Dönüm Noktası (1911 - 1914) Cilt 2; Sorunları Çözme Çabaları ve İlişkilerin Kopması
Eserin ikinci cildinde, Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde savaş haline giden sürecin son iki yılını kapsayan olaylar ve olgular tüm yönleriyle ele alınmaktadır. Birinci cildin yayınlanmasından günümüze kadar geçen iki seneye aşkın süre içinde Doktora Tez çalışmamdaki konulara ilave olarak Osmanlı ve İngiliz basını ile diğer birinci el kaynaklardan çok önemli miktarda yeni bilgilere yer verilmiştir. Osmanlı basınından Tanin ve Tasvir-i Efkâr gibi günlük gazetelerin yanında Şehbal, Servet-i Fünun, Resimli Kitab,
120 TL. 160 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 272 kayıt bulunmuştur Gösterilen 60-80 / Aktif Sayfa : 4