1931 yılında Sivas'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini Sivas'ta yaptı. Çorum Lisesi'nden mezun oldu (1950). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1957'de bitirdi. Bir kaç arkadaşıyla birlikte, Babıali Yayınevi'ni kurdu. Daha sonra serbest avukatlık yapmaya.. .
Turhan Selçuklu tarihçiliğinin kurucusu sayılan Prof. Dr. Osman Turhan, 1914 yılında da doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde Fuat Köprülünün talebesi olur ve fakülteden mezun olunca aynı kürsüde asistanlığa başlar. Ötüken Yayın.. .
1899 - İstanbul 15 Haziran 1961 - İstanbul Peyami Safa 1899'da İstanbul'da doğdu, 15 Haziran 1961'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Şair İsmail Safa'nın oğlu. Düzenli bir eğitim almadı. Kendi kendini yetiştirdi. 13 yaşında hayata atıldı. Posta Telgraf Ne.. .
Vehbi Vakkasoğlu 1947 yılında Kahramanmaraşta doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünden 1969da mezun oldu. O tarihten itibaren Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 1987 yılında Türk çocuklarının eğitimine katkıda bulun.. .