Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 269 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  20
İstanbul Ehli Kur'an ve Mevlithanları
“Ehl-i Kur’an ve Mevlithanlar” Allah’ın kelamını en güzel şekilde seslendirerek, insanımızın gönül dünyasına bir başka letâfet ve hoşluk veren kimselerdir. Onlar Hz. Peygamber’in doğumunu konu alan “mevlit” ile de, Peygamber sevgisinin her dâim diri kalmasını sağladılar. Bu vesileyle benim de içinde bulunduğum son “yetmiş yıl”ın bir tablosunu elimden geldiğince görünür hale getirmeye çalıştım. Çok yakından şahit olduğum olayların ışığında, onların bilinmeyen özelliklerini ve güzelliklerini de tarihe not dü
40 TL. 50 TL.
 %  25
Makedonya'da Batan Güneş
Makedonya’da Batan Güneş Balkanlara yüzyıllarca önce gelip yerleşen Türklerin ataları, ruhlarının derinliğinden gelen büyük bir aşkla, Murat Hüdavendigâr’ı da şehit vererek, Î’la-yı Kelimetullah için bu güzel toprakları vatan yapmıştı. Selanik’i, Manastır’ı, Üsküp’ü, Kosova’yı Anadolu’nun Konya’sı, Erzurum’u, Erzincan’ı, Sivas’ı gibi Türkleştirmişlerdi. Buraları Ötüken gibi Merv gibi düşünüyorlardı. Tuna Nehri’ni Sakarya, Kızılırmak gibi biliyorlardı. Ohri Gölü’nü, Issık Gölü gibi, Van Gölü gibi, Hotamış
37.5 TL. 50 TL.
 %  20
Osmanlıca Dersleri
YENİ KAPAĞIYLA MUHARREM ERGİN'İN OSMANLICA DERSLERİ KİTABINI SİZLERLE BULUŞTURUYORUZ. Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´nde okutulan Osmanlıca derslerini içine almaktadır. Eski yazı, Arapça Unsurlar, Farsça Unsurlar, Yazı Çeşitleri, Aruz Bölümü kısımlarından meydana gelmektedir. Ayrıca Metinler bölümü geniş ölçüde tarih metinleri ile takviye edilmiştir.
25.6 TL. 32 TL.
 %  25
İnsanlığın Geleceği
İnsanlığın Geleceği adlı eserin yeni baskısını okuyucularımıza sunmaktan mutluluk duyarız. İnsanoğlu tahminen bir milyon yaşındadır. Buna mukabil yazma sanatının bulunuşundan beri 6.000 yıl geçmiş bulunmaktadır. Ziraatçiliğin sahneye çıkışından beri geçen zaman ise bundan daha uzun değildir. Halbuki insanın fikir ve tasavvurlarının şekillenmesinde esas muharrik kuvvet olan İlmi Düşüncenin yaşı henüz 300 civarıdır. İlimden, iktisadi hayat üzerinde müessir bir tekniğin inkisafından itibaren geçen zaman ise,
24 TL. 32 TL.
 %  25
Avrupa'ya İçeriden Bakmak
AVRUPAYA İÇERİDEN BAKMAK Avrupa Türkleri olarak elli yıldan fazladır oralarda yaşıyor, o coğrafyada diğer toplumlarla birlikte yaşıyoruz. İçinden çıktığımız ve artık buraya yerleşmiş toplumumuzun ikinci neslinin mensubu olarak, yıllardır yaşanılan sosyal, siyasal ve kültürel değişime şahitlik ediyoruz. Bu şahitlik şahsen ne sadece bizi ne de içinden çıktığımız Avrupa Türkleri‘ni ilgilendirmiyor artık: Kimi güç bizleri salt iç politika, kimi erk de bazen dış siyaset malzemesi görmeye devam ediyor olsa da; bu
30 TL. 40 TL.
 %  25
Sinema ve TV'de Renk (A'dan Z'ye Dijital Sinematografi ve Renk Düzenleme)
Çağımız insanı, görüntüleri sever; öyle ki kendisinin bu ihtiyacını gidermek için yeni sektörler icat eder, sinemacılık ve televizyonculuk gibi. Bu görüntüleri çekici kılan asıl unsur nedir diye soracak olursak, kuşkusuz ki pek çok kişinin aklına renk gelecektir. Bu kitap, insanların arzuladığı görüntüleri yaratmanın temellerini ve ip uçlarını taşıyor içinde. İnsanın karşısında donakaldığı sanatın ve akışına kapılıp dağıldığı güncelin büyülü dokusunu merak edenlerin yapması gereken tek şey, bu kitabın yapra
86.25 TL. 115 TL.
 %  25
Ürkünler
Elinizdeki eserde Kırgızların milli bağımsızlık mücadelesi ve Sovyetler döneminde uygulanan totaliter yönetime karşı ortaya çıkan Ürkünler'in trajedi dolu tarihi, birinci el kaynaklara ve saha çalışmalarına dayanılarak kapsamlı şekilde incelenmiştir. Bu eser, Ulu Ürkün'ün 100 Yıldönümü dolayısı ile 2016 yılında Bişkek'te yayınlanmıştır. Söz konusu eseri bilim dünyasına kazandıran: Prof. Dr. Tölöbek Abdırahmanov, İşenalı Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi'nde rektör, Doç. Dr. Gülzada Abdaliyeva ise adı geçe
60 TL. 80 TL.
 %  25
ATATÜRK VE MODERN TÜRKİYE'NİN MAHİYETİ
ATATÜRK VE MODERN TÜRKİYE’NİN MAHİYETİ Bu mütevazı eserde, Kemalistlerin koca bir cildi dolduracak başarılarını çok kısaca göstermeye çalıştık. Batılı önyargıların tesiri altında kalmaksızın dostumuz Türklerin canlanmasını sağlayan arzuları, fikirleri ve duyguları etüd etmeyi ve anlamayı amaçladık. Türkiye’deki incelemelerimiz esnasında Fransız prestijinin yürekler acısı düşüşüne şahit olduk ve bu konuda insanları dikkatli olmaya çağırmakta fayda gördük. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili Avrupa’da, bilhassa Fr
11.25 TL. 15 TL.
 %  25
Aşk Damlası; Afife Jale
Afife, tutkusu olan tiyatroyla uğraştığı için ailesi tarafından dışlanan ve kendine tiyatro sahnesinde Jale ismini seçen genç bir yıldız. Selahattin ise baba mesleği hukukla ilgilenmediği için ailesi tarafından çalgıcı diye aşağılanarak itilen gencecik bir sanatkar. Bu iki yaralı insanın birbirini tamamlaması ve trajik aşk hikayeleri. Afife'nin büyük aşkıyla yakaladığı mutluluk maalesef uzun sürmüyor ve sağlık bulmak için başladığı morfin, bağımlılığa dönüşerek bu büyük aşkı darmadağın ediyor! Yüz yılın a
15 TL. 20 TL.
 %  25
İstanbul'da Sel ve Fırtına (1889-1924)
Bu çalışmada 1889-1924 arası 35 yıllık zaman dilimi içinde İstanbul'da gerçekleşen, önemli can ve mal kaybına yol açan sel ve fırtına olayları, arşiv belgeleri ve dönemin basın yayın organları ışığında bütün yönleriyle incelenmektedir. Afetlerin nedenleri, boyutları, başından sona ermesine kadar geçen sürede yarattıkları tahribat, insanların nasıl ve ne ölçüde etkilendikleri, devlet yönetici ve görevlilerinin afetler esnasında ve sonrasında yürüttükleri kurtarma, temizlik ve yardım faaliyetleri ile diğer bi
30 TL. 40 TL.
 %  25
Türk Dil Bilgisi
Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okutulan Türk dil bilgisi derslerini içine almaktadır. İlk baskısı 1958'de yapılmıştı. İkinci baskısı 1962'de İstanbul'da, üçüncü baskısı 1967'de Sofya'da yapılmıştır. Dördüncü baskıda eser yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Bu gramer umumî Türk dilinin grameri Batı Türkçesinin grameridir. Bu kitapta Batı Türkçesinin grameri verilirken Türkçe oldukça yeni bir gramer şeması içinde incelenmiştir. Bu şemanın dayandığı esasları şu iki nokta etrafı
37.5 TL. 50 TL.
 %  25
BÜYÜK MÜZİKÇİLERİ NASIL BİLİRDİNİZ?
BÜYÜK MÜZİKÇİLERİ NASIL BİLİRDİNİZ? Önsözden… Anekdotların seçimi ve bu kitaba alınmalarının ölçütü, kendi başlarına okunduklarında da bir anlam taşıyabilmeleri, bir düşünce tadı içermeleri için ince bir süzgeçten geçirdim. Ayrıca isteyenin, ilginç diyaloglar ve anekdotlar arasında dilediği uzunlukta yolculuklara çıkabileceği; dileyenin rastgele bir sayfayı açarak gönül hoşluğuyla göz gezdirebileceği bir kitap olabilmesi için özen gösterdim. Başka bir deyişle, küçük bir tekneyle çıktığım bu yolculukta, koc
37.5 TL. 50 TL.
 %  25
Elmas Karası
ELMAS KARASI (İç tanıtım yazısından..) Sevda gönüle düşmeye görsün. Dil sussa, hâl konuşur. Bu toprakların insanı böyledir. Genlerinde şiir vardır, türkü vardır, aşk vardır, sevda vardır. Yerine göre herkes bir Yunus’tur, Karacaoğlan’dır, Dadaloğlu’dur. Kimi sevgilinin bir gülüşüne, kimi bakışına, kimi de bir tavrına aşıktır. Aşk olunca gerisi geliyor. Demek ki, elmas karası gözlü birisinin bakışları almış onu şiirin deryasına taşımış. Görüyorum ki, Tansu’nun şiir yazması da gazeteciliği gibi oldukça verim
30 TL. 40 TL.
 %  25
Kıvılcımlar
Dinçer Erke 1972 yılında, Almanya'da bir yıllığına grafik sanatlar okumak üzere Türkiye'den ayrıldı. Fransa'nın 1968 yılı sonrası meydana gelen sosyokültürel imajından etkilenerek, 1973'de Paris'teki Güzel Sanatlar (Beaux-Arts) Akademisi'ne yazıldı. Ardından bu şehirde kalmaya karar verdi. Fransız ressam Michel Kikoine'in oğlu Yankel'in atölyesinde 5 yıl boyunca çalışma fırsatına sahip oldu. Çalışmalarını hali hazırda Paris'te sürdüren ressam Dinçer Erke, Anadolu platolarının büyüklüğünü, Evrensel düşüncey
7.5 TL. 10 TL.
 %  25
Organik Kimya Soru Bankası ve Video Çözüm Şifresi
Organik Kimya Soru Bankası Çözüm izleme şifresi mail olarak gelecektir. Basılı ürünün yanında hediyedir.
48 TL. 64 TL.
 %  25
Bir Ağıt Bin Hasret
Yazarımız Musa Doğruer; 1955 Niğde doğumlu, tecrübeli bir tarih öğretmenidir. Binlerce talebe yetiştirmiştir. Tarih geçmiştir. Gelecektir. Tarih duygudur , heyecandır. Yaşanmışın toplamıdır, vatandır. Edebiyatımızda; aşktır, sevdadır, sabırdır, acılara tahammüldür. Vatana göz dikene karşı dik duruştur. Bayrak sevgisidir, destandır, şiirdir. İnsan sevgisidir, imandır, idealdir. Aynaya bakmaktır. Gözyaşı dökmektir. İşte bu kitaptaki şiirler sayın yazarın, gözünden gönlünden gönlünden kaleminden dökülen şiir
21 TL. 28 TL.
 %  25
Lunapark
Yetişkin etkileşimli bu kitabımız 4-8 yaş aralığı için uygun görülmüş olup, hikaye sırasında veliyi yönlendirerek çocuğa sorular sordurur ve çocuğumuzun aşağıdaki kazanımlarını sağlar. 1. Kitabın başlığını gösterir 2. Kitabın adını söyler 3. Kitabın ne ve kim hakkında olduğunu söyler 4. Öyküdeki ana ve yan karakterleri söyler 5. Olaylar arasındaki neden - sonuç ilişkisini söyler 6. Öyküdeki olayları tahmin eder 7. Öyküyü baştan sona sıralar 8. Seçim yapmanın ve karar vermenin önemini söyler Yazar : Kamur
19.5 TL. 26 TL.
 %  25
Halide Edip (Oyun - İki Bölüm)
HALİDE EDİB (Oyun – İki Bölüm) Yazarımız Remzi ÖZÇELİK 1950 Yılında Samsun’da doğdu. 1972 yılında İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak, İstanbul Üniversitesi-Fen Fakültesi Fizik-Kimya bölümünü bitirdi. Çeşitli lise, yüksek okul ve üniversitede öğretmen, öğretim üyesi ve idareci olarak Türk Millî Eğitimi’ne 14 yıl hizmet etti. 1985-1990 yılları arasında Samsun Kültür ve Turizm Müdürü olarak çalıştı. 1990-1993 yılları arasında Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı olarak
10.5 TL. 14 TL.
 %  25
Ermeni Portreleri; Millet-i Sadıka'dan Hayk'ın Çocuklarına
Yazarımız Hüdavendigar ONUR, Türkiye'de dünden bugüne yaşayan değişik toplum kesimlerinden öne çıkan kişilerin biyografilerini ayrı ayrı çalışarak bir araya getiriyor. Bu eser, Türk milleti ile iç içe yaşamış vatandaşlarımızın isimleri, eserleri veya marifetleri ile tanınması, bilinmesi bakımından önemlidir. Bundan önce iki baskı yapmış ve yeni isimler ilave edilerek üçüncü defa basılmış ve okuyucuya sunulmuştur.
75 TL. 100 TL.
 %  25
Freud, Jung ve Adler; Psikanalizde Çığır Açanların Dine Bakışları
Bu çalışmamızda dinin, insanın ve bilimin karşılıklı etkileşmesine sahne olan bir inceleme konusunu ele almış bulunuyoruz. Burada Derinlik Psikolojinin dünyaca ünlü üç ayrı bilimsel akımın kurucusundan söz ediyoruz. Bunlar Sigmund Freud, Alfred Adler ve Carl Gustav Jung'tur. Freud psikanalizin kurucusu, Jung psikanalize bağlı analitik psikoloji akımın ve Adler ise yine aynı psikanalizin ayrı bir kolu olan bireysel psikolojinin kurucusudur. Biz burada bu üç ünlü okul temsilcisinin din ve dinî inanca yaklaşım
21 TL. 28 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 269 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1