Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
(x)Osman Turan

Osman Turan

Turhan Selçuklu tarihçiliğinin kurucusu sayılan Prof. Dr. Osman Turhan, 1914 yılında da doğdu. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsünde Fuat Köprülünün talebesi olur ve fakülteden mezun olunca aynı kürsüde asistanlığa başlar. Ötüken Yayınları tarafından yeniden yayınlanan 12 Hayvanlı Türk Takvimi adlı teziyle doktor unvanını kazanır (1941). 1944 yılında doçent, 1951 yılında da profesör olur. Tarihçiliğinin ilk demlerinden itibaren mecburi ve bakir bir sahasını, Selçuklular dönemini ele almış, siyasi, iktisadi, manevi ve mefkurevi veçhelerini kuşatarak adeta baştan inşa etmiştir. Uzun süre Türk Ocakları başkanlığı yapan Prof. Dr. Osman Turan, kitaplarıyla olduğu gibi konuşmalarıyla da çevresinde bir gençlik halesi oluşturmuş, onlara tarih ve medeniyet şuuru kazandırmıştır. Türk Klasiklerini yetişen kuşaklarla buluşturma gayreti içerisindeki yayınevimiz üstadın sekiz kitabını yeniden yayınlamıştır.

Devamını göster ..
Sıralama : Göster :
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi
Bu kitap, bu hüviyetiyle, ilmî bir ihtiyacı karşılamağa çalışırken, bugün materyalist hastalıklara boğulmuş bir dünyada mevcut bir Birleşmiş Milletler idealinin nasıl nazariyatta kaldığını ve kifâyetsiz olduğunu düşündürmekte, Türk târihinde, devirlerin şartlarına göre, onun ne nisbette gerçekleştiğini de göstermektedir. Eserin manevî ve ideolojik buhranlar içerisinde sarsılan Türk aydınlarının tarih şuuruna ve uyanışlarına hizmet etmesi de başlıca emelimiz ve muhafazamız olacaktır.
15 TL. 20 TL.
Tükendi
 %  25
Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti
Eserin bu yedinci baskısı bazı mühim ilâve ve genişletmeleri de ihtiva etmektedir. Merhumun son senelerde kaleme aldığı bu ilâvelerin bir listesini Sunuş yazısında bulacaksınız.
0 TL. 0 TL.
Tükendi
 %  20
Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi
Müslüman Türklerin cihanşümul tarihi rolleri Selçuklular ile başlamış ,Osmanlılar ile kemalini bulmuştur.Birinci devir Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti , kitabında ana hatları ve meseleleri ile birlikte aydınlatılmış Milli Kuvvetin Kaynakları´da Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi ile meydana konmuştur. Bunlardan sonra neşredillen Selçuklular Zamanında Türkiye dokuz asır kesif bir karanlık altında kalan bu vatanın kuruluş tarihini ışığa kavuşturmuştur.
12 TL. 15 TL.
Tükendi
 %  25
Tarihi Akışı İçinde Din ve Medeniyet
Din ve Medeniyet... Her ikisinin hayat sahası Tarih... ve gerçek bir tarihçi... Prof. Dr. Osman Turan... Milliyetçiliğini, en üst ilmi seviyeden terennüm eden alim... Din ve Medeniyet gibi insanlığın kaynak mefhumlarını Tarih Felsefesi perspektifinden bu eserinde veriyor.
5.25 TL. 7 TL.
Tükendi
 %  25
Türkiye'de Siyasi Buhranın Kaynakları
Türkiye´de siyasi buhran... İhtilâller, darbeler, ara devreler... Demokrasiye dönüşler. Bir türlü kurulmayan dengeler... Dışardan dayatılan, içerden ayartılan istekler, kabartılan duygular ve çalkanan Türkiye... Bütün bunların temel sebeplerinin fikri ve ruhi planda açıklanması. Geniş bir tarih ve kültür perspektifinden..
16.5 TL. 22 TL.
 %  20
Selçuklular ve İslamiyet
Prof.Dr. Osman Turan, Türk tarihinin ve bilhassa Selçuk tarih ve medeniyetinin erişilmez otoritesidir. Nitekim vefatının üzerinden onbeş sene bir zaman geçmiş olmasına rağmen bu sahadaki ilmi seviyesi aşılamamıştır. Bunun şahidi kitaplarının tek kaynak eser olarak hem okuyucular ve hem de öğrenciler tarafından hararetle aranmasıdır.
12.8 TL. 16 TL.
Tükendi
 %  25
Türkiye´de Manavi Buhran Din ve Laiklik
Türkiye´de Manevî buhranın sebebi... Elbette dinin de, lâikliğin de yanlış anlaşılmasıdır. Türkiye´nin batılılaşmasının iç dramında bu iki mefhumun yersiz kavgası yatar. Zira meslee, Hristiyanlığın kâmil zıddı olan Lâikliği İslâmın önüne dikmek şeklinde değil de, vicdan hürriyetini öne alarak neşter altına yatırılsaydı ve bu arada müslümanların vicdan hürriyetleri yaralanmasaydı bu fuzulî kavga olmazdı.
16.5 TL. 22 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 7 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1