Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Etiketler
Yayıncı
(x)Boğaziçi Yayınları
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 267 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
 %  25
Tarihten Bugüne Değişmeyen Strateji İSLAMA KARŞI İSLAM
Tarihten Bugüne Değişmeyen Strateji İSLAMA KARŞI İSLAM İnsanlık tarihi,yaşanmışlıkların ve elbette bunlarla kazanılan tecrübelerin ve gözlemlerin tarihidir.Bu pencereden insanlık tarihine ve onunla birlikte başlayan dinlerin/inançların tarihine baktığımızda karşımıza çıkan dikkat çekici manzara şudur.İlk insan ve ilk Resul/Nebi/Peygamber Hz.Adem’den son Resul/Nebi/Peygamber Hz.Muhammed’e kadar bütün elçi ve yol göstericilerin aracılık/tebliğ ettiği ilâhi öğütler merkezli din/İslâm zaman içinde yozlaştırıl
30 TL. 40 TL.
 %  25
HATIRALARLA DEVLETTE 45 YIL
HATIRALARLA DEVLETTE 45 YIL "Demokrasi ile yönetilen ülkelerin kamu idâresinde iki temel kurum vardır. Birisi halkın irâdesi ile oluşan siyâset, diğeri de liyâkat esâsına göre istihdam edilen ve atanan, hiyerarşik düzene sahip bürokrasidir.Bürokrasi devamlıdır ve devletin hâfızasıdır. Siyâset ise seçimle gelen, seçimle giden, iç ve dış politikada nihâî kararlar veren organdır. Bir devlette bürokrasi ne kadar sağlamsa ve siyâset kurumu bürokrasi ile ne kadar uyumlu çalışıyor ve devletin hâfızasını ne kadar
67.5 TL. 90 TL.
 %  25
İPEK YOLUNDA TÜRKLERİN İKTİSADİ VE TİCARİ HAYATI
İPEK YOLUNDA TÜRKLERİN İKTİSADİ VE TİCARİ HAYATI Hunlardan Gök Türklere, Gök Türklerden Uygurlara, Uygurlardan Kırgızlara, Oğuzlardan Selçuklulara, Selçuklulardan Osmanlıya kadar geçen dönemi ana hatları ile yazdıktan sonra, bugünkü kardeş Türk Cumhuriyetlerinin halklarını teşkil eden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Doğu Türkistan Türklerinin tarihlerini de bütün yönleri ile ele alıp yazdım. Bu çalışmada, kardeşlerimizin iktisadi ve ticari hayatlarını, dünü ve bugünü ile ort
16.5 TL. 22 TL.
 %  20
TÜRK DÜNYASINDA BİRLİĞİN KURULMASI ŞART
"Bu kitabın hazırlamamın beş sebebi var: Birincisi, elli yılı aşkın bir süre Türk Dünyası üzerinde çalışan bir akademisyen olarak yaptığım ilmi çalışmalardan ve Türk Dünyasında yaptığım gezilerden ve edindiğim bilgileri Türk Dünyasının birliği için vakit geçirmeden gerçekleştirmenin şart olduğunu anlamamdır. Bu vesileyle sevgili gençleri, çok acılar çekmiş Türk Dünyası hakkında objektif bilgi ile aydınlatmak ve birliğin sağlanması için onları harekete geçirmek. İkinci neden ise bir Türk Dünyası uzmanı o
33.6 TL. 42 TL.
 %  20
İPEK YOLUNDA TÜRKLERİN KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERLERİ
İPEK YOLUNDA TÜRKLERİN KÜLTÜREL VE MANEVİ DEĞERLERİ “Bu çalışmada, yalnız kültürel ve manevi değerleri değil, bu değerleri ortaya çıkaran devlet adamlarını ve aydınları da anlatmaya çalıştım. Bu öyle bir konu ki, Türk halklarının kültürel ve manevi değerlerini oluşturan dil, edebiyat, sanat, din, felsefe, sosyoloji, antropoloji, hukuk, iktisat vb. gibi konuların uzmanlarının ortaklaşa yapacakları bir çalışma ile ortaya konabilir. Böyle bir çalışmayı yapmak için Türk halklarının yaşadığı coğrafyalarda temas
33.6 TL. 42 TL.
 %  25
Doğu Türkistan Türkleri Tarihi
Bu araştırmada Çin’in devletlerarası hukuku çiğneyerek Doğu Türkistan’ı nasıl işgal ettiğini, uyguladığı sömürge idaresini nasıl bir baskı rejimine çevirdiğini belgeler ile izah etmeye çalıştık. Ayrıca Osmanlı Türkiyesi ile Doğu Türkistan arasında kurulan dostane ilişkiler üzerinde de durulmuştur. İnanıyoruz ki genç bilim adamlarımız bu çalışmayı aşan çok daha kapsamlı araştırmalar yapacaktır. Arzumuz odur ki bu çalışma Doğu Türkistan üzerinde çalışmak isteyenlere rehber olsun ve Türk okuyucularının ihti
60 TL. 80 TL.
 %  30
EBUSSUUD TEFSİRİ
EBUSSUÛD TEFSİRİ (Kur’an-ı Kerim’in Meziyetlerinin Aklıselime Açıklanması) Uzun zamandır yeni baskısı beklenen ve Türkiye’de ilk defa Boğaziçi Yayınları tarafından Türkçe’ye çevrilip basılan EBUSSUÛD TEFSİRİ’nin yeniden sayfa düzeni yapılarak hazırlanan 2. baskısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız! Yazar : Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Çeviri: Ali AKIN Cilt Sayısı: 11 Sayfa sayısı : 5374 Kağıt : Ivory, 80 gr. Ebat : 16,5x23,5cm Boğaziçi Yayınları 2021 Baskı : Enes Matbaası Barkod : 9789754515923 F
1155 TL. 1650 TL.
 %  20
Hayvan Besleme Teknikleri (Rasyon Hazırlama)
HAYVAN BESLEME TEKNİKLERİ (RASYON HAZIRLAMA) Kitabın bu genişletilmiş ikinci baskısında süt inekçiliği, besicilik, koyunculuk ve tavukçuluk bölümlerinde konular yeniden gözden geçirilmiş, ilave bilgiler ve yeni rasyon örnekleri verilmiştir. “Rasyon hazırlama tekniği” ve “Hayvan besleme konusu” bütün detayları ile anlaşılır bir üslupla anlatılmıştır. Zooteknistler, Veteriner Hekimler, öğrenciler ve yetiştiriciler için bir başvuru kitabı niteliğindedir. Tüm yetiştiriciler için anlaşılır ve sade bir kitaptır.
32 TL. 40 TL.
 %  20
EASY PIANO  20 SONGS IN THE EASY ARRANGEMENTS
EASY PIANO 20 SONGS IN THE EASY ARRANGEMENTS Bu kitap uzun yıllardır piyano dersi veren bir öğretmen tarafından klasik eserlerin yalın versiyonlarının çalınmasını sağlamak ve kendini geliştirmek isteyen tüm piyano öğrencileri için kolay,anlaşılabilir ve uygulanabilir bir kaynak oluşturmak için yazılmıştır. Kitap derslerde edinilen tecrübe ve yöntemlerle tüm seviyelerdeki öğrencilerin eksikliklerini ve hatalı tekniklerini düzeltmeyi hedeflemektedir. Farklı teknik ve seviyeler dikkate alınarak düzenlenen p
9.6 TL. 12 TL.
 %  20
Hoş Hallo (Yaşanmış Hikaye)
ARKA KAPAK YAZISI Hallo Dayı’nın ilginç bir hikâyesi. 1930’lu, 1940’lı yıllar. Köy hayatı. Her şeyi ile yokluk. Tarlalarda ekinler kalıçla biçiliyor. Okul yok. Öğretmen yok. Nüfusu çok olan köyde cami var, imam yok. Cuma günü. Köylüler cami önünde vakti bekliyor. Cumayı kıldıracak, cenazeyi kaldıracak hoca yok. Tam da böyle bir zamanda komşu köyden iki kişinin geldiği görülüyor. Köylüler birbirlerini tanıyorlar. Gelen iki kişiden biri Hallo dayıdır. Şaka yollu gülümsemeyle de olsa, Köyün güngörmüşlerinden
16 TL. 20 TL.
 %  20
İstanbul Ehli Kur'an ve Mevlithanları
“Ehl-i Kur’an ve Mevlithanlar” Allah’ın kelamını en güzel şekilde seslendirerek, insanımızın gönül dünyasına bir başka letâfet ve hoşluk veren kimselerdir. Onlar Hz. Peygamber’in doğumunu konu alan “mevlit” ile de, Peygamber sevgisinin her dâim diri kalmasını sağladılar. Bu vesileyle benim de içinde bulunduğum son “yetmiş yıl”ın bir tablosunu elimden geldiğince görünür hale getirmeye çalıştım. Çok yakından şahit olduğum olayların ışığında, onların bilinmeyen özelliklerini ve güzelliklerini de tarihe not dü
40 TL. 50 TL.
 %  25
Makedonya'da Batan Güneş
Makedonya’da Batan Güneş Balkanlara yüzyıllarca önce gelip yerleşen Türklerin ataları, ruhlarının derinliğinden gelen büyük bir aşkla, Murat Hüdavendigâr’ı da şehit vererek, Î’la-yı Kelimetullah için bu güzel toprakları vatan yapmıştı. Selanik’i, Manastır’ı, Üsküp’ü, Kosova’yı Anadolu’nun Konya’sı, Erzurum’u, Erzincan’ı, Sivas’ı gibi Türkleştirmişlerdi. Buraları Ötüken gibi Merv gibi düşünüyorlardı. Tuna Nehri’ni Sakarya, Kızılırmak gibi biliyorlardı. Ohri Gölü’nü, Issık Gölü gibi, Van Gölü gibi, Hotamış
37.5 TL. 50 TL.
 %  20
Osmanlıca Dersleri
YENİ KAPAĞIYLA MUHARREM ERGİN'İN OSMANLICA DERSLERİ KİTABINI SİZLERLE BULUŞTURUYORUZ. Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi´nde okutulan Osmanlıca derslerini içine almaktadır. Eski yazı, Arapça Unsurlar, Farsça Unsurlar, Yazı Çeşitleri, Aruz Bölümü kısımlarından meydana gelmektedir. Ayrıca Metinler bölümü geniş ölçüde tarih metinleri ile takviye edilmiştir.
40 TL. 50 TL.
 %  25
Avrupa'ya İçeriden Bakmak
AVRUPAYA İÇERİDEN BAKMAK Avrupa Türkleri olarak elli yıldan fazladır oralarda yaşıyor, o coğrafyada diğer toplumlarla birlikte yaşıyoruz. İçinden çıktığımız ve artık buraya yerleşmiş toplumumuzun ikinci neslinin mensubu olarak, yıllardır yaşanılan sosyal, siyasal ve kültürel değişime şahitlik ediyoruz. Bu şahitlik şahsen ne sadece bizi ne de içinden çıktığımız Avrupa Türkleri‘ni ilgilendirmiyor artık: Kimi güç bizleri salt iç politika, kimi erk de bazen dış siyaset malzemesi görmeye devam ediyor olsa da; bu
30 TL. 40 TL.
 %  25
İnsanlığın Geleceği
İnsanlığın Geleceği adlı eserin yeni baskısını okuyucularımıza sunmaktan mutluluk duyarız. İnsanoğlu tahminen bir milyon yaşındadır. Buna mukabil yazma sanatının bulunuşundan beri 6.000 yıl geçmiş bulunmaktadır. Ziraatçiliğin sahneye çıkışından beri geçen zaman ise bundan daha uzun değildir. Halbuki insanın fikir ve tasavvurlarının şekillenmesinde esas muharrik kuvvet olan İlmi Düşüncenin yaşı henüz 300 civarıdır. İlimden, iktisadi hayat üzerinde müessir bir tekniğin inkisafından itibaren geçen zaman ise,
24 TL. 32 TL.
 %  20
Sinema ve TV'de Renk (A'dan Z'ye Dijital Sinematografi ve Renk Düzenleme)
Çağımız insanı, görüntüleri sever; öyle ki kendisinin bu ihtiyacını gidermek için yeni sektörler icat eder, sinemacılık ve televizyonculuk gibi. Bu görüntüleri çekici kılan asıl unsur nedir diye soracak olursak, kuşkusuz ki pek çok kişinin aklına renk gelecektir. Bu kitap, insanların arzuladığı görüntüleri yaratmanın temellerini ve ip uçlarını taşıyor içinde. İnsanın karşısında donakaldığı sanatın ve akışına kapılıp dağıldığı güncelin büyülü dokusunu merak edenlerin yapması gereken tek şey, bu kitabın yapra
92 TL. 115 TL.
Tükendi
 %  25
Ürkünler
Elinizdeki eserde Kırgızların milli bağımsızlık mücadelesi ve Sovyetler döneminde uygulanan totaliter yönetime karşı ortaya çıkan Ürkünler'in trajedi dolu tarihi, birinci el kaynaklara ve saha çalışmalarına dayanılarak kapsamlı şekilde incelenmiştir. Bu eser, Ulu Ürkün'ün 100 Yıldönümü dolayısı ile 2016 yılında Bişkek'te yayınlanmıştır. Söz konusu eseri bilim dünyasına kazandıran: Prof. Dr. Tölöbek Abdırahmanov, İşenalı Arabayev Kırgız Devlet Üniversitesi'nde rektör, Doç. Dr. Gülzada Abdaliyeva ise adı geçe
60 TL. 80 TL.
 %  25
ATATÜRK VE MODERN TÜRKİYE'NİN MAHİYETİ
ATATÜRK VE MODERN TÜRKİYE’NİN MAHİYETİ Bu mütevazı eserde, Kemalistlerin koca bir cildi dolduracak başarılarını çok kısaca göstermeye çalıştık. Batılı önyargıların tesiri altında kalmaksızın dostumuz Türklerin canlanmasını sağlayan arzuları, fikirleri ve duyguları etüd etmeyi ve anlamayı amaçladık. Türkiye’deki incelemelerimiz esnasında Fransız prestijinin yürekler acısı düşüşüne şahit olduk ve bu konuda insanları dikkatli olmaya çağırmakta fayda gördük. Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili Avrupa’da, bilhassa Fr
11.25 TL. 15 TL.
 %  25
İstanbul'da Sel ve Fırtına (1889-1924)
Bu çalışmada 1889-1924 arası 35 yıllık zaman dilimi içinde İstanbul'da gerçekleşen, önemli can ve mal kaybına yol açan sel ve fırtına olayları, arşiv belgeleri ve dönemin basın yayın organları ışığında bütün yönleriyle incelenmektedir. Afetlerin nedenleri, boyutları, başından sona ermesine kadar geçen sürede yarattıkları tahribat, insanların nasıl ve ne ölçüde etkilendikleri, devlet yönetici ve görevlilerinin afetler esnasında ve sonrasında yürüttükleri kurtarma, temizlik ve yardım faaliyetleri ile diğer bi
30 TL. 40 TL.
 %  25
Türk Dil Bilgisi
Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okutulan Türk dil bilgisi derslerini içine almaktadır. İlk baskısı 1958'de yapılmıştı. İkinci baskısı 1962'de İstanbul'da, üçüncü baskısı 1967'de Sofya'da yapılmıştır. Dördüncü baskıda eser yeniden gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir. Bu gramer umumî Türk dilinin grameri Batı Türkçesinin grameridir. Bu kitapta Batı Türkçesinin grameri verilirken Türkçe oldukça yeni bir gramer şeması içinde incelenmiştir. Bu şemanın dayandığı esasları şu iki nokta etrafı
37.5 TL. 50 TL.
Sıralama : Göster :
Toplam 267 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1